News

ขอให้น้องตั๊กประสบความสำเร็จในการฝึกงานที่ บริษัท เทอร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนที่จะไปเรียนโลกีสติกที่ จ.สมทรปร่าการนะครับ

Leave a Comment