Skip to content

Latest News & Updates

1 years ago

Help Thai
ในวันที่ 06 มิถุนายน 2021 Help Thai ได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ครบรอบ 20ปี การก่อตั้ง เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ทิมโมที พรหมพันธุ์ เฮนเดอร์สัน ผู้อำนวยการ Help Thai ได้กล่าวถึงบทบาทของ Help Thai ในฐานะเป็นภาคีใหม่ของ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ขอขอบคุณ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และ สมาคมไทย-โพรว้องส์ เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติ Help Thai เข้ามาร่วมงานฉลองในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกในวาระต่อไปในอนาคต#HelpThai #HelpThaiFoundation #TWNE #TWNE2041 ...
View on Facebook

1 years ago

Help Thai
[ภาษาไทยด้านล่าง]Since being established in November 2015, Help Thai has raised over 1.7 million Baht. We have supported 29 children in Buriram and Nakhon Sri Thammarat provinces in Thailand. Our scholarships are aimed at giving these children a chance to study without having to worry about where they will find money for food or educational materials.Our educational support has covered monthly scholarships, school supplies such as uniforms, sports clothes, calculators, shoes, bags, laptops, and books, school, university and technical college registration fees, university and technical college term fees, dormitory fees, extra tuition fees for entrance exams, internship fees, and graduation fees including robe rentals, pictures, processing fees, etc.We have also provided additional assistance including blankets for the children we support and local villagers during the colder months of the year, building new homes, new roofs, new toilets (we have built 5 new homes and restored 4 other homes), fans, wheelchairs, food staples such as rice, eggs, and canned fish, activities for each time we visit the children, and fabric face masks for the children we support and local villagers during Covid-19.Currently we are supporting 24 children through school, from primary school up to technical college and university. Our monthly costs are 30,000 Baht per month and therefore any donation is greatly appreciated and will go towards benefiting the lives of the children that we sponsor.Ways to donate are as follows:Credit/Debit Card: paypal.me/timphenderson?locale.x=en_GBPayPal: paypal.me/timphendersonMonzo: monzo.me/timothyhenderson2ตั้งแต่โครงการ Help Thai (เฮลป์ ไทย) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 ทาง Help Thai ได้ระดมทุนกว่า 1.7 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสรวม 29 คนในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุนการศึกษาของเรามีไว้เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาศเรียนโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาซื้อกับข้าว หรืออุปกรณ์การเรียนการสนับสนุนการศึกษาของ Help Thai นั้นครอบคลุม ทุนการศึกษารายเดือน อุปกรณ์การเรียน เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา เครื่องคิดเลข กระเป๋า โน้ตบุ๊ค และหนังสือเรียน ค่าลงทะเบียนโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ค่าเทอมมหาวิทยาลัย และ ปวช. ค่าหอพัก ค่าติวหนังสือและค่าเรียนพิเศษ ค่าฝึกงาน และค่าสำเร็จการศึกษา เช่นค่าถ่ายรูปใส่ชุดครุย และค่าดำเนินการขอจบนอกจากการช่วยเหลือทางการศึกษา Help Thai ได้อำนวยการช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ อาทิ การแจกผ่าหมให้เด็กทุนและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน สร้างบ้านใหม่ สร้างหลังคา สร้างห้องน้ำ (ณ ปัจจุบันทางเราได้สร้างบ้านใหม่จำนวน 5 หลัง และปรับปรุงบ้านอีก 4 หลัง) ซื้อพัดลม รถเข็น ค่าอาหารเช่นข้าวสาร ไข่ และปลากระป๋อง รวมทั้งหากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆในทุกครั้งที่เราไปเยี่ยม พร้อมทั้งแจกหน้ากากผ้าในช่วง Covid-19ในปัจจุบันทางเราสนับสนุนเด็กจำนวน 24 คน เพื่อได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับปวช. และมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายของโครงการอยู่ที่ 30,000 บาทต่อเดือน เราจึงอยากขอความกรุณาเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคกับทาง Help Thai ไม่ว่าจะมากหรือน้อย เงินบริจาคทุกบาท ทุกสตางค์มีความหมายสำหรับเด็กๆทุกคนบริจาคได้ผ่านช่องทางตามนี้เครดิต / เดบิตการ์ด: paypal.me/timphenderson?locale.x=en_GBPayPal: paypal.me/timphendersonMonzo: monzo.me/timothyhenderson2 ...
View on Facebook

2 years ago

Help Thai
[English below]ตั้งแต่โครงการ Help Thai (เฮลป์ ไทย) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 ทาง Help Thai ได้ระดมทุนกว่า 1.7 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสรวม 29 คนในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุนการศึกษาของเรามีไว้เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาศเรียนโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาซื้อกับข้าว หรืออุปกรณ์การเรียนการสนับสนุนการศึกษาของ Help Thai นั้นครอบคลุม ทุนการศึกษารายเดือน อุปกรณ์การเรียน เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา เครื่องคิดเลข กระเป๋า โน้ตบุ๊ค และหนังสือเรียน ค่าลงทะเบียนโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ค่าเทอมมหาวิทยาลัย และ ปวช. ค่าหอพัก ค่าติวหนังสือและค่าเรียนพิเศษ ค่าฝึกงาน และค่าสำเร็จการศึกษา เช่นค่าถ่ายรูปใส่ชุดครุย และค่าดำเนินการขอจบนอกจากการช่วยเหลือทางการศึกษา Help Thai ได้อำนวยการช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ อาทิ การแจกผ่าหมให้เด็กทุนและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน สร้างบ้านใหม่ สร้างหลังคา สร้างห้องน้ำ (ณ ปัจจุบันทางเราได้สร้างบ้านใหม่จำนวน 5 หลัง และปรับปรุงบ้านอีก 4 หลัง) ซื้อพัดลม รถเข็น ค่าอาหารเช่นข้าวสาร ไข่ และปลากระป๋อง รวมทั้งหากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆในทุกครั้งที่เราไปเยี่ยม พร้อมทั้งแจกหน้ากากผ้าในช่วง Covid-19ในปัจจุบันทางเราสนับสนุนเด็กจำนวน 24 คน เพื่อได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับปวช. และมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายของโครงการอยู่ที่ 30,000 บาทต่อเดือน เราจึงอยากขอความกรุณาเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคกับทาง Help Thai ไม่ว่าจะมากหรือน้อย เงินบริจาคทุกบาท ทุกสตางค์มีความหมายสำหรับเด็กๆทุกคนบริจาคได้ผ่านช่องทางตามนี้เครดิต / เดบิตการ์ด: paypal.me/timphenderson?locale.x=en_GBPayPal: paypal.me/timphendersonMonzo: monzo.me/timothyhenderson2Since being established in November 2015, Help Thai has raised over 1.7 million Baht. We have supported 29 children in Buriram and Nakhon Sri Thammarat provinces in Thailand. Our scholarships are aimed at giving these children a chance to study without having to worry about where they will find money for food or educational materials.Our educational support has covered monthly scholarships, school supplies such as uniforms, sports clothes, calculators, shoes, bags, laptops, and books, school, university and technical college registration fees, university and technical college term fees, dormitory fees, extra tuition fees for entrance exams, internship fees, and graduation fees including robe rentals, pictures, processing fees, etc.We have also provided additional assistance including blankets for the children we support and local villagers during the colder months of the year, building new homes, new roofs, new toilets (we have built 5 new homes and restored 4 other homes), fans, wheelchairs, food staples such as rice, eggs, and canned fish, activities for each time we visit the children, and fabric face masks for the children we support and local villagers during Covid-19.Currently we are supporting 24 children through school, from primary school up to technical college and university. Our monthly costs are 30,000 Baht per month and therefore any donation is greatly appreciated and will go towards benefiting the lives of the children that we sponsor.Ways to donate are as follows:Credit/Debit Card: paypal.me/timphenderson?locale.x=en_GBPayPal: paypal.me/timphendersonMonzo: monzo.me/timothyhenderson2 ...
View on Facebook

2 years ago

Help Thai
The Help Thai team works with local authorities and village elders to distribute face masks to those who have been greatly affected during the Covid-19 crisis.#HelpThai #HelpThaiFoundation #NGO #Charity #Thailand #HelpFightCovid #Together #StaySafe ...
View on Facebook

Scroll To Top